Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı

30 Kasım 1999 Salı 00:00, 30 Kasım 1999 Salı 00:00
BURSA TİCARET SİCİL MEMURLUĞU’NA

BURSA

Ticaret Sicil No    : 44127
Ticaret Unvanı     : ORHAN KARAKOÇ TEKSTİL SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi        :  Yeni Yalova Yolu Buttim İş Merkezi Bağımsız Bölüm M Blok Osmangazi/BURSA

1.İLAN

Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin, devrolan olarak bilgileri aşağıya çıkarılan şirket ile Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden birleşmesine karar verilmiş olup, bu husus Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiştir.  

Şirketimize bir bütün (kül)  halinde devrolan Karakoç Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin  alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte; birleşmenin geçerlilik kazandığı ....…/...…/ 2014 tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Yeni Yalova Yolu Buttim İş Merkezi Bağımsız Bölüm M Blok Osmangazi/BURSA adresine müracaatla alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 157’nci maddesi gereğince ilan olunur.

Devrolan Şirket Bilgileri

Ticaret Sicili Müdürlüğü: BURSA
Ticaret Sicili Numarası : 28579
Ticaret Unvanı: KARAKOÇ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


ORHAN KARAKOÇ TEKSTİL SANAYİ  VE TİCARET  ANONİM ŞİRKETİ


Copyright © 2012 ¬ TTK ¬ Tasarım ve Yazılım Global Medya